Je laserové svařování tak robustní jako MIG?

Laserové svařování a MIG svařování jsou dva různé procesy, které mají své výhody a nevýhody.

MIG svařování, také známé jako Gas Metal Arc Welding (GMAW), je proces, který využívá spotřební drátovou elektrodu a inertní plyn k ochraně svaru před atmosférickou kontaminací.MIG svařování je známé pro svou rychlost, snadnost použití a všestrannost.Běžně se používá v automobilovém, stavebním a výrobním průmyslu.

Na druhé straně laserové svařování využívá vysoce zaostřený laserový paprsek ke spojení dvou nebo více kusů kovu dohromady.Laserové svařování je známé svou vysokou přesností a schopností svařovat tenké a jemné materiály.Běžně se používá v leteckém, lékařském a elektronickém průmyslu.

Pokud jde o robustnost, laserové svařování i svařování MIG mohou při správném provedení vytvářet silné a spolehlivé svary.Laserové svařování má však oproti svařování MIG některé výhody z hlediska robustnosti.

Za prvé, laserové svařování vytváří menší tepelně ovlivněnou zónu ve srovnání se svařováním MIG.To znamená, že laserové svařování může vytvářet svary s menším zkreslením a menším zbytkovým napětím, což může vést k robustnějším a odolnějším svarům.

Za druhé, laserové svařování může ve srovnání se svařováním MIG vytvářet hlubší a užší svary.To znamená, že laserové svařování může spojovat silnější materiály s vyšším poměrem stran, což může vést k pevnějším a robustnějším svarům.

Konečně, laserové svařování může být přesnější a opakovatelné než svařování MIG.To znamená, že laserové svařování může vytvářet svary s konzistentní kvalitou a přesností, což může vést k robustnějším a spolehlivějším svarům.

Souhrnně lze říci, že zatímco laserové svařování i svařování MIG mohou produkovat silné a spolehlivé svary, laserové svařování má některé výhody z hlediska robustnosti díky své schopnosti vytvářet menší tepelně ovlivněné zóny, hlubší a užší svary a přesnější a opakovatelné svary.


Čas odeslání: 17. března 2023

Připojit

Zakřičte nám
Získejte e-mailové aktualizace