Jak správně používat „plyn“ při laserovém svařování?

Role ochranného plynu
Při laserovém svařování ovlivní ochranný plyn tvorbu svaru, kvalitu svaru, průnik svaru a šířku průvaru.Ve většině případů bude mít foukání ochranného plynu pozitivní vliv na svar, ale může mít i nepříznivý účinek.

1. Pozitivní účinek
1) Správné foukání ochranného plynu účinně ochrání svarovou lázeň před snížením nebo dokonce zabráněním oxidace;
2) Správné vhánění ochranného plynu může účinně snížit rozstřik vznikající během procesu svařování;
3) Správné foukání ochranného plynu může podpořit rovnoměrné rozprostření svarové lázně při tuhnutí, takže svar je vytvořen rovnoměrně a krásně;
4) Správné vhánění ochranného plynu může účinně snížit stínící účinek oblaku kovových par nebo plazmového oblaku na laser a zvýšit efektivní využití laseru;
5) Správné foukání ochranného plynu může účinně snížit póry svaru.
Pokud jsou správně zvolen typ plynu, průtok plynu a způsob foukání, lze dosáhnout ideálního účinku.

2. Negativní účinek
1) Nesprávné foukání ochranného plynu může vést ke špatným svarům:
① Výběr nesprávného typu plynu může způsobit praskliny ve svaru a může také snížit mechanické vlastnosti svaru;
② Výběr nesprávného průtoku vstřikovaného plynu může vést k závažnější oxidaci svaru (ať už je průtok příliš velký nebo příliš malý) a může také způsobit vážné narušení kovu svarové lázně vnějšími silami, což způsobí, že svar bude narušován kolaps nebo nerovnoměrný tvar;
③ Výběr nesprávné metody foukání plynu způsobí, že svar nebude mít ochranný účinek nebo dokonce nebude mít žádný ochranný účinek nebo bude mít negativní dopad na vytvoření svaru;
2) Foukání do ochranného plynu bude mít určitý vliv na pronikání svaru, zejména při svařování tenkých plechů se sníží pronikání svaru.

3. Druhy ochranných plynů
Běžně používané ochranné plyny pro laserové svařování jsou především N2, Ar, He a jejich fyzikální a chemické vlastnosti jsou různé, takže i vliv na svar je odlišný.
dusík (N2)
Ionizační energie N2 je střední, vyšší než u Ar a nižší než u He.Při působení laseru je stupeň ionizace průměrný, což může lépe omezit tvorbu plazmového oblaku, a tím zvýšit efektivní využití laseru.Dusík může při určité teplotě chemicky reagovat s hliníkovou slitinou a uhlíkovou ocelí za vzniku nitridů, které zvýší křehkost svaru a sníží houževnatost, což bude mít větší nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti svarového spoje, takže je nedoporučuje se používat dusík.Svary z hliníkové slitiny a uhlíkové oceli jsou chráněny.
Nitrid vzniklý chemickou reakcí mezi dusíkem a nerezovou ocelí může zlepšit pevnost svarového spoje, což pomůže zlepšit mechanické vlastnosti svaru, takže dusík lze použít jako ochranný plyn při svařování nerezové oceli.

Argon (Ar)
Ionizační energie Ar je relativně nízká a stupeň ionizace působením laseru je relativně vysoký, což neprospívá kontrole tvorby plazmových oblaků a bude mít určitý dopad na efektivní využití laseru.Aktivita Ar je však velmi nízká a je obtížné chemicky reagovat s běžnými kovy.reakce a cena Ar není vysoká.Kromě toho je hustota Ar velká, což vede k poklesu na horní část svarové lázně, což může lépe chránit svarovou lázeň, takže jej lze použít jako běžný ochranný plyn.

helium (He)
Ionizační energie He je nejvyšší a stupeň ionizace je velmi nízký při působení laseru, který může dobře řídit tvorbu plazmového oblaku.Je to dobrý ochranný plyn pro sváření, ale cena He je příliš vysoká.Obecně se tento plyn nepoužívá v masově vyráběných produktech.Obecně se používá pro vědecký výzkum nebo produkty s velmi vysokou přidanou hodnotou.


Čas odeslání: 27. května 2022

Připojit

Zakřičte nám
Získejte e-mailové aktualizace